مراحل تحويل اتوبوس جديد ( با اسقاط اتوبوس فرسوده ) .pdf
  
مراحل تحويل ميني بوس جديد (با اسقاط ميني بوس فرسوده) .pdf
  
نوسازي و توسعه ناوگان حمل و نقل جاده‌اي مسافربين‌شهري.pdf
  

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان سمنان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"